fin.flagSivu on päivitetty 25.6.2019

XXVI DEGERBYlogo Kuhanuistelu


DEGERBY-KUHANUISTELU: KILPAILUSÄÄNNÖT1.Ilmoittautuessaan kilpailuun sitoutuvat kilpailijat samalla noudattamaan näitä sääntöjä !

2.Jokaisella kilpailuun ja KALASTAMISEEN osallistuvalla 18-64 vuotiaalla henkilöllä on oltava suoritettuna VALTION KALASTUKSENHOITOMAKSU vuodelle 2019.

KALASTUKSENHOITOMAKSUN SUORITTAMISESTA ON ESITETTÄVÄ TOSITTEET KALASTUKSEEN OSALLISTUVILTA VENEKUNNAN JÄSENILTÄ ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ !3.Kilpailun nimi on XXVI DEGERBY-KUHANUISTELU,kilpailu järjestetään Loviisassa lauantaina 6.7.2019 klo 13-22, kilpailussa noudatetaan näitä sääntöjä.

4.Kilpailun osanottomaksu on 50 € /venekunta ja 30 € /joukkue.Ennakkoharjoittelun 01.07.2019 klo 0:00 - 05.07.2017 klo 24:00 mahdollistavat Kilpailumaksut suoritetaan 26.6.2019 mennessä tilille ITÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKKI FI 555 705 - 212 325.Kilpailuun ilmoittautuminen ja jälki-ilmoittautuminen on mahdollista Kilpailukeskuksessa Loviisan Sahaniemessä lauantaina 6.7.2019 klo 11.00-12.30 välisenä aikana.

5.Kipparikokous pidetään välittömästi ilmoittautumisen päätyttyä. ( n. klo 12.30 ) Kipparikokouksen jälkeen on kilpailijoilla oikeus siirtyä kilpailualueelle, NOPEUSRAJOITUSALUEITA ON KAKSI ! Lähtiessä saa nopeuden nostaa yli 10 km:ksi/h vasta sataman selän auetessa,lisäksi on sekä Hästholms-/Klobbfjärdenille mentäessä että sieltä tultaessa noudatettava Hästholmenin sillan läheisyydessä alle 10 km/h nopeutta. Välillä Rödhäll - Hästholmenin silta on oikaiseminen Kalvholmarnan pohjoispuolelta kielletty !!! Pykälän 5 rikkominen muissa kuin henkilöille vaaraa aiheuttavissa tapauksissa aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen.

6.Kilpailu alkaa lauantaina 6.7.2019 klo 13.00,jolloin vieheet saa laskea veteen ja päättyy 6.7.2019 klo 22.00,jolloin kilpailijoiden tulee olla Kipparikokouksessa esitetyn maalialueen sisäpuolella.

7.Kippareille jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä, kilpailukartta, kilpailukortti, joka jätetään järjestäjälle sekä paluukortti, joka on ehdottomasti palautettava !!! KILPAILUKORTTIIN GSM-NUMERO !!!

8.Kilpailualueen rajat on merkattu kilpailukarttaan,samoin lähtö ja maali.Rantautuminen kilpailun aikana ja ennen kalojen luovutusta on kielletty .Veneiden kohtaaminen sekä kilpailualueen rajojen ylittäminen on kielletty.Karttaa ei saa käyttää navigointiin !

9.Kilpailussa on kaksi (2) sarjaa.Joukkuekilpailu,jossa joukkueen muodostaa kaksi/kolme (2-3)ennalta määrättyä venekuntaa. Joukkuekilpailuun osallistuminen edellyttää osallistumista venekuntakohtaiseen kilpailuun. Joukkuekilpailun voittaa se joukkue,jonka venekuntien yhteenlaskettu kilpailupistemäärä on suurin.Venekuntaisen kilpailun voittaa se venekunta,jonka kilpailupistemäärä on suurin.Tasatuloksen sattuessa ratkaisee ensisijaisesti suurimman kalan paino,toiseksi kilpailussa hyväksyttyjen kalojen lukumäärä ja kolmanneksi arpa. Palkinnot ovat joukkueen ja venekuntien yhteisiä, mahdollisista verotusseuraamuksista vastaavat palkintojen saajat.

10.Kilpailu on kuhanuistelukilpailu,vain KUHAT punnitaan,hyväksytyn kilpailukalan alamitta on 44 cm. Kalat punnitaan "PYÖREINÄ" eli ei suolistettuna. Loviisan Kalastusalueen päättämää alamittaa(<42 cm) pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen. On toivottavaa,että jokainen venekunta lähettää edustajansa punnituspaikalle, punnitukseen osallistumattomien venekuntien protesteja ei käsitellä kummankaan sarjan osalta.KILPAILUMITTA ON TARKISTETTAVISSA klo 12.00-12.30 kilpailukanslian eteläpuolisella sivulla.

11.Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu.Vetouisteluksi katsotaan vähintään noin 1.0 solmun (n. 1.9 km/h) nopeudella eteenpäin tapahtuva uistelu.Vieheiden ollessa vedessä on veneen liikuttava em. nopeudella koko ajan.Vieheet on laskettava veteen.Vapojen määrää ei ole rajoitettu,mutta koukuilla varustettuja vieheitä saa olla enintään kaksi (2) kappaletta vapaa kohden.Perho,täkyraksi ja painouistin lasketaan lasketaan uistimeksi. Erilaisten levittimien käyttö (SIVU- ja PIKKUPLAANARIT,LEVITTÄJÄVAVAT (Uisteluvavassa siiman on kuljettava kärkirenkaan tai kärkirissan kautta), HARRILAUTA yms. ) sekä PITKÄPETTERI ja yli kahden uistimen painokuva-yms. LITKAT on KIELLETTY !

12.Muille kuin edelläesitetyille,normaalisti uistelussa käytettäville apuvälineille ei aseteta rajoituksia.

13. Alamittaiset kalat on päästettävä vahingoittamatta takaisin veteen,missään tapauksessa niitä ei saa heittää huolimattomasti,jolloin kala voi vahingoittua.

14.Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan.Kelluntaväline on pakollinen jokaiselle kilpailuveneessä olevalle henkilölle ja sitä on käytettävä kilpailun aikana.Kilpailun järjestäjän puhelinnumerot ovat seuraavat: 0400-876 143; 0400-339 153

15.Kilpailuveneiden on väistettävä muuta veneliikennettä kilpailualueella. Samoin kilpailussa noudatetaan normaaleja meriliikenteen säädöksiä, sekä hyviä merimiestapoja. Tarpeeton kesäasukkaiden, uimareiden, muiden veneilijöiden yms. häiritseminen tai liian läheltä laitureita / pyydyksiä ajo ( < 50 m ) käsitellään kilpailualueen rajojen rikkomuksena.

16.Jokaisessa kilpailuun osallistuvassa veneessä on oltava toimiva, ympäri näköpiirin valkoista valoa näyttävä kulkuvalo, jota on käytettävä auringonlaskun jälkeen (n.klo 21.30 - 22.00 välisenä aikana).

17.Kilpailun järjestäjällä on oikeus tutkia kilpailuveneet ennen kisan alkua ja sen aikana.

18.Kilpailuvene,ylitettyään maalirajan, luovuttaa punnittavat kalat heti, ennen rantautumistaan järjestäjän osoittamassa paikassa. Rantautuminen ennen kalojen luovutusta johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen.

19.Kilpailun, punnituksen ja protestiajan päättymisestä tiedotetaan kilpailun johdon toimesta.

20.Mahdolliset protestit on jätettävä kirjallisena kilpailun tuomaristolle viiden (5) minuutin kuluttua punnituksen päättymisestä.Protestimaksu on 20 € , joka palautetaan, mikäli protesti hyväksytään.Kilpailun tuomaristoon kuuluu vähintään kaksi (2) järjestävän seuran MERIUISTELIJAT ry:n edustajaa ja kolme (3) kipparikokouksessa valittua jäsentä.

21. Protestiajan päätyttyä on jokaisen kilpailijan noudettava kalansa 10 minuutin kuluessa ennen palkintojenjaon alkua, sen jälkeen ei järjestäjä vastaa kalapusseista.

22. Selvästi havaittava päihtymys (Kilpailun jury ratkaisee, tästä päätöksestä ei voi valittaa !)johtaa venekunnan kilpailusuorituksen hylkäämiseen, sekä mahdollisen joukkuekilpailuun osallistumisen osalta hylätään koko joukkueen suoritus.


23.Sääntöjen rikkomisesta kiinnijääneet kilpailijat suljetaan kilpailusta,venekunnan tulos mitätöidään.Samoin mitätöidään joukkuesuoritus,mikäli yksikin venekunta joukkueesta suljetaan kilpailusta.Tällaisessa tapauksessa hyväksytään joukkueeseen kuuluvien, sääntöjä noudattaneiden venekuntien suoritus venekuntakohtaisessa kilpailussa. Meriuistelijat ry pidättää itselleen oikeuden informoida sääntöjä rikkoneista kilpailijoista eri kisajärjestäjille ja kalastuslupien myyjille, sekä mahdollisen kilpailukiellon langettamisesta Meriuistelijat ry:n järjestämiin kilpailuihin.

24. Jokaisen palkinnoille sijoittuvan venekunnan jäsenen on ilmoitettava sosiaaliturvatunnuksensa ja täydellinen nimensä, sekä osoitteensa järjestäjälle verottajalle tehtävää ilmoitusta varten. Jos joku venekunnan jäsenistä kieltäytyy ilmoittamasta tietoja niin venekunnan ja myös joukkueen tulos hylätään. Meriuistelijat ry hävittää saamansa henkilötiedot välittömästi saatuaan verottajalta kuittauksen tietojen perillemenosta.

25. Elävän kalan tuominen puntarille johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen.

26.Paluukortin palauttamatta jättäminen käynnistää etsinnät alueella välittömästi palkintojen jaon jälkeen."Turhat etsinnät" laskutetaan täysimääräisesti ko. venekunnilta.

27. Kilpailun järjestäjällä on oikeus peruuttaa, siirtää tai keskeyttää kilpailu ilman korvausvelvoitteita !MERIUISTELIJAT ry HALLITUSPALAUTA PALUUKORTTI !PUHELINNNUMEROT:
  • 0400 - 876 143
  • Takaisin pääsivulle
  • Olet vierailija n:o tällä sivulla


    Kiitos käynnistäsi !    email to : meriuis @ meriuistelijat.fi